Kategória:Venda

A vendák kultúrája más, mint a többi bantu nyelvű népé Dél-Afrikában, bár kapcsolatban állnak a sothokkal és a karangákkal. A vendák eredetileg váltógazdálkodással és vadászattal foglalkoztak, majd fokozatosan letelepedtek, és marhát, kecskét kezdtek tenyészteni. Nagyobb falvakban éltek, amelyek gyakran helyezkedtek el lejtőkön, így nehéz volt őket megközelíteni. A falut a főnök és a tanács vezette. A huszadik század elején sokan a hegyekben telepedtek le tanyákon, a huszonegyedik század elejére pedig ismét visszatértek a falvakba.

A vendák zenéje vokális vagy hangszeres dallamokból, illetve énekelve szavalt versekből áll. Ritmusa lehet éneklő vagy szavaló, a szavalás pedig lehet dicsőítő, illetve elbeszélő. Gyakran előfordul egy hosszú, kürtön előadott hang: „megríkatják a hangszert”. A hangszereket úgy is hívják, hogy „sírásra készített eszközök” (zwilidzo).

Tizenhat zenei stílust különböztetünk meg, más-más ritmusokkal, az énekesek és a hangszerek különféle kombinációival. Ezeken a stílusokon belül vannak további alkategóriák, számos különböző dallal minden csoportban (például vannak sördalok és több mint hetven féle beavatási dal). A meglévő dalokhoz újabb szövegeket írnak, de gyakran komponálnak új dalokat is.


Ebben a kategóriában pillanatnyilag egyetlen lap, médiafájl vagy alkategória sem szerepel.

Személyes eszközök