Kategória:Jodler

A jodel az alpesi területek (leginkább Svájc és Tirol) zeneileg meghatározható elemekben testet öltő kommunikációs technikája. A német szó (jodeln) annyit tesz: hívni, sírni, jelentéstartalma is határozottan utal funkciójára. A jodel 1) szöveg, ill. szavak nélküli éneklés, amiben a hangszínnel való játék hangsúlyozott szereppel bír, amit 2) a mell- és fejhangok (falzett) közti folyamatos regiszterváltás különleges technikájával ér el az énekes, és amiben 3) a hangok kifejezetten nagy hangközlépésekben sorjáznak (képzettebb énekesek akár három oktáv terjedelmet is képesek bejárni).

A jodel szerkezete kötetlen, modorában valahol az ének és a beszéd határmezsgyéjén mozog. Legjellemzőbb hangsora a dúr, karakterisztikus hangja az f és fisz hangok között oszcilláló negyedik fok. A hagyományos jodel dallamok 2-6 részesek, gyakori a frázisok ismétlése. Egy- és többszólamú (2-5) jodelek egyaránt maradtak fenn a repertoárban.

Az alábbi videóban Franz "Franzl" Lang, a jódlikirály jelzővel is illetett művész látható:

A(z) „Jodler” kategóriába tartozó lapok

Az összesen 2 lapból a következő 2-t listázza ez a kategóriaoldal, a többi a további oldalakon található.

Személyes eszközök