Kategória:Magyarország

A magyar népzene tulajdonképpeni bemutatása előtt érdemes kicsit körüljárni, mit is értünk „magyar népzene” alatt. Felmerülhet a kérdés, hogy miért van erre szükség, amikor a név magáért beszél, minden magyar embernek rögtön beugrik valami, amikor ezt a kifejezést hallja. Ha azonban megpróbálunk akár a saját fogalmaink alapján definíciót adni rá, vagy elkezdjük figyelni az ebben a témában folyó tudományos és közéleti diskurzust, hamar rájövünk, hogy ez nem egyszerűen egy természet adta jelenség és annak kutatása, hanem egy tudományos keretekbe ágyazott társadalmi folyamat, aminek története van. Ráadásul ez a történet a mai napig nem zárult le, viszont a zenei anyag, ami köré épült, egy ideje már nem, vagy csak kis mértékben változik, gyarapodik. Ezt a zenei gyűjteményt, amire többek között „magyar népzenei hagyomány” néven szokás hivatkozni, az utóbbi 120 év magyar népzenekutatásának köszönhetjük. A kutatás alatt tágabb értelemben egyrészt a tudományos kutatást, másrészt a revival mozgalmak (első sorban az 1970-es évektől beindult táncházmozgalomra gondolunk) felfedezéseit, gyűjtőmunkáját értjük. A nagy arányú kutatás eredményeképpen a „magyar népzene” újra közkinccsé lett, még ha bizonyos jelentéstartalmai meg is változtak időközben. Hogy megértsük, sokfélesége ellenére mi fogja össze ezt a terjedelmes anyagot, röviden áttekintjük a magyar népzenekutatás és népies, revival mozgalmak történetét.

A(z) „Magyarország” kategóriába tartozó lapok

Az összesen 3 lapból a következő 3-t listázza ez a kategóriaoldal, a többi a további oldalakon található.

Személyes eszközök